Gemeentelijke basisschool Leefdaal
Dorpstraat 540
3061 Leefdaal

Bedankt voor het vertrouwen in onze school.

Via dit formulier kan u zich aanmelden voor inschrijving op onze school. De inschrijving is pas definitief wanneer u een bevestiging ontvangt van de directie. Het is namelijk mogelijk dat het aantal toegelaten leerlingen is overschreden of dat er in de klas / het leerjaar van uw keuze geen plaats meer is.

De hier gevraagde info is vereist om uw kind in te schrijven. De school verwerkt deze informatie in haar leerlingenadministratie. De toegang is afgeschermd met een gebruikersrechtenbeleid.

De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar), behoudens wettelijke verplichte bewaartermijnen. Meer informatie over het informatieveiligheid- en privacy beleid (GDPR) is hier terug te vinden. Hier vindt u ons schoolreglement.

De hier gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. U dient uw expliciete toestemming te geven om deze gegevens te verwerken. Het staat u vrij om deze informatie apart na de inschrijving te verstekken, bijvoorkeur persoonlijk een in een gesloten omslag.
Melding tekst