Beste ouders

Van harte welkom in onze school.

De gegevens die je via deze digitale aanmelding invult, komen automatisch in de fiche van je kind terecht. 
Opgelet: het rijksregisternummer van vader/moeder dient ingevuld te worden als je een fiscaal attest 'middagopvang' wenst.

Na deze aanmelding word je door de directeur gecontacteerd om een afspraak vast te leggen.
Al de ingevulde gegevens worden tijdens deze afspraak zo nodig aangevuld en voorgelegd ter controle.


Met vriendelijke groet
Het schoolteam
Melding tekst