Beste ouders

Van harte welkom in onze school. De gegevens die u via deze digitale inschrijving invult, komen automatisch in de fiche van uw kind terecht. Al de door u ingevulde gegevens worden zo nodig aangevuld en aan u voorgelegd ter controle bij de fysieke inschrijving.

Opgelet:
Het rijksregisternummer van vader/moeder dient ingevuld te worden als u een fiscaal attest 'middagopvang' wenst.

Zo u nog geen afspraak gemaakt heeft, wordt u hiervoor gecontacteerd nadat wij uw digitale aanvraag ontvangen hebben. Voor meer info over onze school verwijzen we u graag door naar onze website: www.de-regenboog-groteheide.be
Daar kan u ook onze schoolbrochure raadplegen. 

Met vriendelijke groet
Het schoolteam

Melding tekst